Chúng tôi sửa máy chiếu từ năm 2003. Đăng kư kinh doanh sửa máy chiếu từ năm 2008

Since: 2003

Nhận sửa bất cứ bệnh nào của máy chiếu. Dù khó đến đâu chúng tôi vẫn có thể làm cho máy chiếu hoạt động trở lại b́nh thường.

 

 

 

 

Trang Chủ -> THI CÔNG, LẮP ĐẶT MÁY CHIẾU

     
Treo máy chiếu cho lớp học

Treo máy chiếu cho văn pḥng

Treo máy chiếu cho quán bia
     
Treo máy chiếu cho quán cafe Lắp đặt máy chiếu cho pḥng chiếu phim Lắp đặt máy chiếu xem phim gia đ́nh
     
   
Treo máy chiếu cho nhà máy    
     

 

                         

Sửa chữa máy chiếu Panasonic

Sửa chữa máy chiếu Sony

Sửa chữa máy chiếu Optoma

Sửa chữa máy chiếu Casio

Sửa chữa máy chiếu H-Pec

Sửa chữa máy chiếu Hitachi

Sửa chữa máy chiếu Acto

Sửa chữa máy chiếu Infocus

Sửa chữa máy chiếu Sharp

Sửa chữa máy chiếu Dell

Sửa chữa máy chiếu Nec

Sửa chữa máy chiếu Eiki

Sửa chữa máy chiếu Canon

Sửa chữa máy chiếu BenQ

Sửa chữa máy chiếu Toshiba

Sửa chữa máy chiếu Acer

Sửa chữa máy chiếu Epson

Sửa chữa máy chiếu Samsung

Sửa chữa máy chiếu Sanyo

Sửa chữa máy chiếu Viewsonic

Sửa chữa máy chiếu Mitshubishi

Sửa chữa máy chiếu 3M

Sửa chữa máy chiếu V-Plus

Sửa chữa máy chiếu HP

Sửa chữa máy chiếu LG

 

Sửa chữa máy chiếu khác

 

.