Trang chủ www.suamaychieu.com        www.suamaychieu.vn

 

Sau khi ấn nút bật nguồn máy chiếu chỉ nháy đèn xanh vài cái rồi chuyển sang nháy đỏ cảnh báo.

 

Trong một số trường hợp đặc biệt là khi kết nối giữa laptop và máy chiếu lần đầu. Thao tác kết nối thường ko auto mà phải sử dụng bằng thao tác trên máy tính.

Đây là một trong các cách cơ bản để kết nối. Trường hợp sau khi làm theo bài hướng đă vẫn không được chúng tôi sữ hướng dẫn thêm những cách khác.

 

Sau khi ấn nút bật nguồn máy chiếu chỉ nháy đèn xanh vài cái rồi chuyển sang nháy đỏ cảnh báo.
Chúng tôi nhận sửa bệnh này của máy.

 

 

 

 

 

Liên hệ:

www.suamaychieu.vn www.suamaychieu.com

Email: kythuat@suamaychieu.com

Skype: suamaychieu.com

Hotline 24/7: 090 2282068

Zalo: 0912 649844

Fanpage1.png